Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Sisukaart
Ligipääsetavus

Kuidas toimida?

Kui koged ahistamist või oled sellise käitumise tunnistaja, anna sellest viivitamata teada [oma otsesele ülemusele]. Juhul kui suuline pöördumine ei anna tulemust, pöördu uuesti kirjalikult taasesitataval moel. Kui [otsese ülemuse] poole pöördumine ei ole mõistliku aja jooksul tulemust andnud või juhtum on seotud vahetu juhiga, teavita olukorrast temast kõrgemalseisvat juhti/juhtorganit.

Sul on alati õigus pöörduda diskrimineerimis- või ahistamisjuhtumi puhul riigiasutuste (näiteks soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku, tööinspektsiooni, politsei või prokuratuuri) poole.

Kaebus juhi/juhtorgani liikme vastu esita ettevõtte või organisatsiooni nõukogule või omanikule, riigiasutuse puhul tööandja tegevuse üle kontrolliõigust omavale valdkondlikule ministeeriumile.